Article

Work from home อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

Work from home อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

 • มี To do list และกำหนด Deadline ที่ชัดเจน
  ในการ Work from home พนักงานควรทำ To do list สำหรับสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันเพื่อวางแผนและทำให้มั่นใจว่าเราสามารถทำงานได้ครบและเสร็จทันตามกำหนด เป็นการสร้างวินัยในการทำงานและอำนวยความสะดวกให้หัวหน้าและเพื่อนร่วมงานที่ต้องรับงานจากเราไปทำต่อสำหรับในมุมองค์กรหรือผู้บริหารก็ควรให้ความสำคัญกับการกำหนด deadline ที่เหมาะสม เพราะสิ่งนี้จะเป็นตัวช่วยควบคุมประสิทธิภาพและ productivity ในการทำงานของพนักงาน deadline จะทำให้องค์กรไม่ต้องกังวลว่าพนักงานจะเอาเวลางานไปทำงานอย่างอื่นหรือไม่ เพราะถึงแม้ว่าพนักงานจะทำจริง สุดท้ายก็ต้องเอาเวลาส่วนตัวมาทำงานชดเชยเพื่อให้งานเสร็จทันกำหนดอยู่ดี

 • ตกลงเรื่อง Working Hour และช่องทางการติดต่อให้ชัดเจน
  การกำหนดช่วงเวลาการทำงานจะช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างมืออาชีพมากขึ้น พนักงานจะสามารถทราบว่าช่วงเวลาไหนที่จะต้องทำงาน และทราบว่าต้องเช็คการติดต่อสื่อสารจากช่องทางไหนบ้าง เช่น อีเมล Line เพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อจากทีมงานที่อาจเกิดขึ้นระหว่างวัน

 • ใช้ Software เพื่อบันทึกการทำงานในแต่ละวัน (Work log)
  องค์กรสามารถนำเทคโนโลยีมาเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการ Track การทำงานของพนักงาน ปัจจุบันมีโปรแกรมมากมายที่สามารถให้พนักงานบันทึกชั่วโมงการทำงานและรายการของงานที่ทำในแต่ละวัน ซึ่ง HR สามารถใช้ข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพในการทำงานและการบริหารต้นทุนทรัพยากรบุคคล เช่น Jira, AceProject, หรือ WorkflowMax เป็นต้น

 • ใช้ App เพื่อช่วยในการบริหารจัดการ Project
  การทำงานเป็น project ก็ต้องอาศัยการทำงานเป็นทีม และทราบภาพรวมและความคืบหน้าร่วมกัน ซึ่งเราสามารถใช้แอปพลิเคชันด้าน Project management ช่วยอุดรูรั่วของการ work from home และจัดการการทำงานให้ราบรื่นยิ่งขึ้นได้ ปัจจุบันมีแอปพลิเคชันให้ทดลองใช้ฟรีมากมายเช่น Trello, Asana หรือ Click up เป็นต้น

 • ประชุมออนไลน์ เพื่อระดมความคิด และรับทราบข้อมูลร่วมกัน
  ถึงจะ Work from home ก็สามารถประชุมกันผ่านทางออนไลน์กันได้ ซึ่งมีตัวเลือกให้เลือกใช้กันมากมายทั้งแบบฟรีและมีค่าใช้จ่าย เช่น Google Hangouts, GoToMeeting, WebEx, Skype, Zoom หรือจะวิดีโอคอลล์ผ่าน Line ก็สามารถทำได้ง่าย ๆ สำหรับเทคนิคการประชุมออนไลน์อ่านต่อได้ที่นี่เลย ประชุมอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ในช่วง Work from home

 • ใช้ Online Storage เพื่อความสะดวกในการส่งงาน
  การใช้ online storage จะช่วยเพิ่มความสะดวกการจัดเก็บเอกสาร ส่งงาน และดาวน์โหลดไฟล์ โดย online storage ที่นิยมใช้กันมาก ได้แก่ Google Drive, Dropbox, และ OneDrive อย่างไรก็ตามในการทำงานควรคำนึงถึง Data Security ด้วย ควรมีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์ให้เฉพาะพนักงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหล

ขอบคุณที่มา https://adecco.co.th/th/knowledge-center/detail/6-work-from-home-techniques


ภาพประกอบ pexels.com