ระบบบันทึกการหรือเช็คการงานทำงานออนไลน์ FALCON24 คือ??

เมื่อเราพูดถึงระบบบันทึกการหรือเช็คการงานทำงานออนไลน์ FALCON24 เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นสูงในการจัดทำรายงาน Timesheet และการบันทึกเวลาทำงาน ของทีมงาน

Read more

ระบบบันทึกการทำงานออนไลน์ ดีกว่า Excel

ระบบ FALCON24 มีความสะดวกและประสิทธิภาพสูงกว่า Excel เนื่องจากถูกออกแบบมาเพื่อบันทึกการทำงานในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นพิเศษ และมีฟังก์ชันที่ช่วยให้การบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Read more

ใครบ้างที่ควรใช้ระบบบันทึกการทำงานออนไลน์

ระบบบันทึกการทำงานออนไลน์เหมาะสำหรับบุคคลหรือองค์กรที่มีความต้องการในการบันทึกและจัดการข้อมูลการทำงานอย่างระเอียดและมีประสิทธิภาพ เหล่านี้รวมถึง:

Read more

โปรโมชั่นกลางปี 2565 #SALE 6.6

ส่วนลด !!! และโปรโมชั่นสุดพิเศษ ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพงาน เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร สำหรับ บริษัท หรือ หน่วยงานองค์กร สนใจตอนนี้ ท่าน จะได้บริการพิเศษดังนี้ ส่วนลด 40 % ถึง 50% จากราคาเดิม (กรณีจ่ายรายปีเดิมเริ่มต้นที่ 36,000

Read more

ทดลองใช้ระบบ Wisdom Firm management System

ระบบ Wisdom Firm management System รายละเอียดดังนี้ ระบบ Time Sheet – Daily Report (ข้อมูลเวลาการทำงานในแต่ละวันจำแนกตามรายวัน) – Personal Week View (ข้อมูลเวลาการทำงานในแต่ละวันจำแนกตามรายสัปดาห์) – Personal

Read more

WisdomFIRM คือ อะไร

WisdomFIRM เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นจากวิสัยทัศน์ของ ดร. พร วิรุฬห์รักษ์ อดีตอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่ปรึกษาด้าน Sustainable Building และ Project Management ให้กับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในประเทศ

Read more

ความหมายของ Web Application

คือ การพัฒนาระบบงานบนเว็บ ซึ่งมีข้อดีคือ ข้อมูลต่าง ๆ ในระบบมีการไหลเวียนในแบบOnline ทั้งแบบ Local (ภายในวง LAN) และ Global (ออกไปยังเครือข่ายอินเตอร์เน็ต) ทำให้เหมาะสำหรับงานที่ต้องการข้อมูลแบบ Real Time ระบบมีประสิทธิภาพ แต่ใช้งานง่าย เหมือนกับท่านทำกำลังท่องเว็บ ระบบงานที่พัฒนาขึ้นมาจะตรงกับความต้องการกับหน่วยงาน

Read more

Mobile Application คือ ???

Mobile Application : เป็นบริการพัฒนาระบบแอพลิเคชั่นต่างๆ รวมถึงมัลติมีเดีย presentation บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น IPAD / IPHONE / ANDROID / SYMBIAN  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความประทับใจในการนำเสนอข้อมูล รวมถึงการพัฒนาระบบใช้งานสำหรับองค์กร เช่น ระบบงานขาย (Sale

Read more

ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software หรือ Operating Software : OS)

  หมายถึงโปรแกรมที่ทำหน้าที่ประสานการทำงาน ติดต่อการทำงาน ระหว่างฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้ Software ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำหน้าที่ในการจัดการ ระบบ ดูแลรักษาเครื่อง การแปลภาษาระดับต่ำหรือระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่องเพื่อให้เครื่องอ่านได้เข้าใจ

Read more