Products

Work From Home หรือ Home At Work อย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบ Timesheet

ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญกับชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น รูปแบบการทำงานก็ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย Work From Home (WFH) หรือ การทำงานจากที่บ้าน กลายเป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดเล็ก สตาร์ทอัพ หรือแม้กระทั่งองค์กรขนาดใหญ่ ต่างก็หันมาปรับรูปแบบการทำงานให้รองรับระบบ WFH

เลือกอ่าน หัวข้อที่สนใจ

ข้อดีของการทำงานจากที่บ้าน ( Work From Home หรือ Home At Work )

 • ประหยัดเวลาเดินทาง: การทำงานจากที่บ้าน ช่วยให้พนักงานประหยัดเวลาเดินทางไปทำงาน ช่วยลดความเครียด ปัญหารถติด และยังมีเวลาพักผ่อนมากขึ้น ส่งผลต่อสุขภาพและประสิทธิภาพในการทำงานโดยรวม
 • ยืดหยุ่น สะดวกสบาย: ระบบ WFH ช่วยให้พนักงานสามารถบริหารเวลาได้อย่างอิสระ สามารถแบ่งเวลาทำงานกับภารกิจส่วนตัวได้อย่างลงตัว เหมาะสำหรับคุณแม่ลูกเล็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัด
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย: พนักงานไม่ต้องเสียค่าเดินทางไปทำงาน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลงได้ นอกจากนี้ องค์กรยังประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของพื้นที่สำนักงาน ค่าสาธารณูปโภคอีกด้วย
 • สมดุลระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัว: ระบบ WFH ช่วยให้พนักงานสามารถแบ่งเวลาทำงานกับเวลาส่วนตัวได้อย่างลงตัว ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ปัญหาที่พบเจอในการทำงานจากที่บ้าน ( Work From Home หรือ Home At Work )

แม้จะมีข้อดีมากมาย แต่การทำงานจากที่บ้านก็ยังคงมีปัญหาที่พบเจอได้บ้าง เช่น

 • การขาดสมาธิ: บรรยากาศที่บ้านอาจจะไม่เหมาะกับการทำงาน สิ่งแวดล้อมที่รบกวนสมาธิ เช่น เสียงรบกวน ภารกิจส่วนตัว ก็อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานได้
 • การสื่อสาร: การทำงานแบบออนไลน์ อาจจะทำให้การสื่อสารระหว่างเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าติดขัด ไม่สามารถประชุมหรือปรึกษาหารือกันได้สะดวกเท่าการทำงานที่ออฟฟิศ
 • การแบ่งเวลา: พนักงานบางคนอาจจะบริหารเวลาไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มีการพักเบรกมากเกินไป หรือทำงานล่วงเวลาจนเกินพอดี ส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย
 • การติดตามผลงาน: ฝ่ายบุคคลอาจจะติดตามผลงานของพนักงานได้ยากลำบาก การวัดประสิทธิภาพการทำงานอาจจะทำได้ไม่ละเอียดเท่าที่ควร

ระบบ Timesheet คืออะไร?

ระบบ Timesheet เป็นระบบบันทึกเวลาการทำงาน ช่วยให้พนักงานสามารถบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน เวลาพักเบรก และเวลาทำงานจริงได้อย่างสะดวก โดยระบบ Timesheet ทั่วไปจะมีฟีเจอร์พื้นฐาน ดังนี้

 • บันทึกเวลาเข้า-ออกงาน
 • บันทึกเวลาพักเบรก
 • คำนวณเวลาทำงานจริง
 • รายงานสรุปเวลาทำงาน

ระบบ Timesheet ช่วยให้องค์กรสามารถติดตามผลงานของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ฝ่ายบุคคลสามารถคำนวณค่าจ้างได้ถูกต้อง ตรงเวลา และยังช่วยให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการทำงานเพื่อนำไปพัฒนาองค์กรต่อไป

ประโยชน์ของระบบ Timesheet ทั่วไป

 • ติดตามผลงานพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ: ระบบ Timesheet ช่วยให้ผู้บังคับบัญชาสามารถติดตามผลงานของพนักงานแต่ละคนได้อย่างละเอียด ว่าแต่ละคนใช้เวลาทำงานกับงานอะไรไปบ้าง ใช้เวลานานเท่าไหร่ ช่วยให้สามารถประเมินผลงานพนักงานได้อย่างยุติธรรม
 • คำนวณค่าจ้างได้ถูกต้อง ตรงเวลา: ระบบ Timesheet ช่วยให้ฝ่ายบุคคลสามารถคำนวณค่าจ้างพนักงานได้อย่างถูกต้อง ตรงเวลา โดยไม่ต้องเสียเวลาตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเอง
 • วิเคราะห์ข้อมูลการทำงานเพื่อนำไปพัฒนาองค์กร: ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการทำงานจากระบบ Timesheet เพื่อนำไปพัฒนาองค์กรต่อไป เช่น วิเคราะห์ว่าพนักงานแต่ละคนใช้เวลาทำงานกับงานอะไรมากที่สุด วิเคราะห์ว่างานประเภทไหนใช้เวลานานเกินไป วิเคราะห์ว่ามีพนักงานคนไหนที่ทำงานล่วงเวลาหรือทำงานไม่เต็มเวลา

ระบบ Timesheet จาก Wisdomfirm.com

Wisdomfirm.com นำเสนอระบบ Timesheet ที่ครบครัน ตอบโจทย์ทุกความต้องการขององค์กร ช่วยให้การทำงานจากที่บ้าน (WFH) มีประสิทธิภาพมากขึ้น ฟีเจอร์เด่นของระบบ Timesheet จาก Wisdomfirm.com ดังนี้

ฟีเจอร์เด่นของระบบ Timesheet จาก Wisdomfirm.com

 • บันทึกเวลาทำงานได้สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา: พนักงานสามารถบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน เวลาพักเบรก และเวลาทำงานจริงได้ผ่านระบบออนไลน์ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถบันทึกเวลาได้สะดวก รวดเร็ว
 • รองรับการทำงานแบบ WFH อย่างเต็มรูปแบบ: ระบบ Timesheet จาก Wisdomfirm.com รองรับการทำงานแบบ WFH โดยเฉพาะ พนักงานสามารถบันทึกเวลาทำงานผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม
 • ระบบการจัดการโครงการและมอบหมายงาน: ผู้บังคับบัญชาสามารถสร้างโครงการ มอบหมายงานให้กับพนักงาน และติดตามความคืบหน้าของงานผ่านระบบ Timesheet ได้อย่างสะดวก
 • ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ง่ายดาย: พนักงานและผู้บังคับบัญชาสามารถตรวจสอบข้อมูลการทำงานย้อนหลังได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้สามารถตรวจสอบประวัติการทำงาน วิเคราะห์ข้อมูลการทำงาน และนำไปพัฒนาการทำงานต่อไป
 • รายงานที่ครบถ้วน แม่นยำ: ระบบ Timesheet จาก Wisdomfirm.com สามารถสร้างรายงานสรุปเวลาทำงาน รายงานผลงานพนักงาน รายงานการลา รายงานค่าใช้จ่าย และรายงานอื่นๆ ที่จำเป็นได้อย่างครบถ้วน แม่นยำ
 • ระบบอนุมัติการเบิกเงินเดือน: ระบบ Timesheet จาก Wisdomfirm.com เชื่อมต่อกับระบบการเบิกเงินเดือน ช่วยให้พนักงานสามารถเบิกเงินเดือนได้สะดวก รวดเร็ว โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนที่ยุ่งยาก (optional)
 • รองรับการทำงานเป็นทีม: ระบบ Timesheet จาก Wisdomfirm.com รองรับการทำงานเป็นทีม ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถติดตามความคืบหน้าของงาน แชร์ไฟล์งาน เสนอแนะความคิดเห็น และสื่อสารกันได้อย่างสะดวก

ข้อดีของระบบ Timesheet จาก Wisdomfirm.com

 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: ระบบ Timesheet จาก Wisdomfirm.com ช่วยให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยไม่ต้องเสียเวลาบันทึกเวลาด้วยตนเอง ช่วยให้สามารถโฟกัสกับงานได้เต็มที่
 • ลดภาระงานฝ่ายบุคคล: ระบบ Timesheet จาก Wisdomfirm.com ช่วยลดภาระงานฝ่ายบุคคลในการตรวจสอบข้อมูลการทำงาน ช่วยให้สามารถทำงานอื่นๆ ได้มากขึ้น
 • เสริมสร้างความโปร่งใสภายในองค์กร: ระบบ Timesheet จาก Wisdomfirm.com ช่วยให้ข้อมูลการทำงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ง่าย ช่วยลดปัญหาการทุจริต
 • ยืดหยุ่น สะดวกสบาย: พนักงานสามารถบันทึกเวลาทำงานได้ผ่านระบบออนไลน์ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถบันทึกเวลาได้สะดวก รวดเร็ว
 • ประหยัดต้นทุน: ระบบ Timesheet จาก Wisdomfirm.com ช่วยให้องค์กรประหยัดต้นทุนในส่วนของค่าใช้จ่ายในการซื้อซอฟต์แวร์ ค่าธรรมเนียมการใช้งาน ค่าบำรุงรักษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

เหมาะกับองค์กรแบบไหน?

ระบบ Timesheet จาก Wisdomfirm.com เหมาะกับองค์กรทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็ก องค์กรขนาดกลาง หรือองค์กรขนาดใหญ่ เหมาะกับองค์กรที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดภาระงานฝ่ายบุคคล เสริมสร้างความโปร่งใสภายในองค์กร และต้องการประหยัดต้นทุน

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

1. ระบบ Timesheet จาก Wisdomfirm.com มีค่าใช้จ่ายหรือไม่?

ระบบ Timesheet จาก Wisdomfirm.com มีให้ทดลองใช้งาน หลังจากนั้นจะมีค่าใช้จ่ายรายเดือน ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้งาน

2. ระบบ Timesheet จาก Wisdomfirm.com รองรับภาษาไทยหรือไม่?

ระบบ Timesheet จาก Wisdomfirm.com รองรับภาษาไทย

3. ระบบ Timesheet จาก Wisdomfirm.com ใช้งานง่ายหรือไม่?

ระบบ Timesheet จาก Wisdomfirm.com ใช้งานง่าย พนักงานสามารถเรียนรู้วิธีใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

4. ระบบ Timesheet จาก Wisdomfirm.com มีระบบความปลอดภัยอย่างไร?

ระบบ Timesheet จาก Wisdomfirm.com มีระบบความปลอดภัยที่รัดกุม ข้อมูลของพนักงานจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับอย่างปลอดภัย

5. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ Timesheet จาก Wisdomfirm.com ได้ที่ไหน?

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ Timesheet จาก Wisdomfirm.com ได้ที่ Footer ด้านล่าง

บทสรุป

ระบบ Timesheet จาก Wisdomfirm.com เป็นโซลูชั่นที่ช่วยให้องค์กรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดภาระงานฝ่ายบุคคล เสริมสร้างความโปร่งใสภายในองค์กร และประหยัดต้นทุน เหมาะกับองค์กรทุกประเภทที่ต้องการทำงานจากที่บ้าน ( Work From Home หรือ Home At Work )

Wisdomfirm.com มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบ Timesheet ที่ดีที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

บทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ Timesheet จาก Wisdomfirm.com

Wisdomfirm.com นำเสนอระบบ Timesheet ที่ครบครัน ตอบโจทย์ทุกความต้องการขององค์กร ช่วยให้การทำงานจากที่บ้าน (WFH) มีประสิทธิภาพมากขึ้น บทความนี้จะนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ Timesheet จาก Wisdomfirm.com

1. ฟีเจอร์เพิ่มเติมของระบบ Timesheet จาก Wisdomfirm.com

 • ระบบแจ้งเตือน: ระบบ Timesheet จาก Wisdomfirm.com
 • ระบบการอนุมัติลา: พนักงานสามารถขอลาผ่านระบบ Timesheet ได้ และผู้บังคับบัญชาสามารถอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอลาได้ผ่านระบบ (optional)
 • ระบบการคำนวณโอที: ระบบ Timesheet จาก Wisdomfirm.com สามารถคำนวณเวลาทำงานล่วงเวลา (โอที) ของพนักงานได้โดยอัตโนมัติ (optional)
 • ระบบการสรุปผลงาน: ระบบ Timesheet จาก Wisdomfirm.com สามารถสร้างรายงานสรุปผลงานของพนักงาน ช่วยให้ผู้บังคับบัญชาสามารถประเมินผลงานพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ระบบการวิเคราะห์ข้อมูล: ระบบ Timesheet จาก Wisdomfirm.com สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการทำงาน ช่วยให้องค์กรสามารถนำไปพัฒนาการทำงานต่อไป

2. ประโยชน์เพิ่มเติมของระบบ Timesheet จาก Wisdomfirm.com

 • สร้างแรงจูงใจให้พนักงาน: ระบบ Timesheet จาก Wisdomfirm.com ช่วยให้พนักงานมีวินัยในตนเอง ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม: ระบบ Timesheet จาก Wisdomfirm.com ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถติดตามความคืบหน้าของงาน แชร์ไฟล์งาน เสนอแนะความคิดเห็น และสื่อสารกันได้อย่างสะดวก
 • สร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ทันสมัย: การใช้ระบบ Timesheet จาก Wisdomfirm.com ช่วยสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ทันสมัย ทันต่อเทคโนโลยี

3. กรณีศึกษาการใช้งานระบบ Timesheet จาก Wisdomfirm.com

บริษัท A เป็นบริษัทขนาดกลางที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขายสินค้าออนไลน์ บริษัท A ประสบปัญหาพนักงานทำงานไม่เต็มเวลา พนักงานบางคนมาสายหรือเลิกงานก่อนเวลา ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน

หลังจากที่บริษัท A ใช้ระบบ Timesheet จาก Wisdomfirm.com พนักงานมีวินัยในตนเองมากขึ้น ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปัญหาพนักงานทำงานไม่เต็มเวลา พนักงานมาสายหรือเลิกงานก่อนเวลา หมดไป

บริษัท B เป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ บริษัท B ต้องการติดตามผลงานของพนักงาน

หลังจากที่บริษัท B ใช้ระบบ Timesheet จาก Wisdomfirm.com ผู้บังคับบัญชาสามารถติดตามผลงานของพนักงานแต่ละคนได้อย่างละเอียด วิเคราะห์ข้อมูลการทำงาน นำไปพัฒนาการทำงานต่อไป