ทดลองใช้ระบบ Wisdom Firm management System

ระบบ Wisdom Firm management System รายละเอียดดังนี้ ระบบ Time Sheet – Daily Report (ข้อมูลเวลาการทำงานในแต่ละวันจำแนกตามรายวัน) – Personal Week View (ข้อมูลเวลาการทำงานในแต่ละวันจำแนกตามรายสัปดาห์) – Personal

Read more