สนใจมีรายได้เสริม กับระบบของเราเข้ามาดู

ทำไมโปรแกรมหรือระบบของเรา ถึงขายได้ ? สามารถประยุกต์ใช้และแนะนำ ได้หลากหลายอาชีพทุกหน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น พนังงานส่งของ,ทนาย,บริษัท,ห้างร้านทั่วไป ,ขายของออนไลน์,ธรุกิจ

Read more

ระบบบันทึกการหรือเช็คการงานทำงานออนไลน์ FALCON24 คือ??

เมื่อเราพูดถึงระบบบันทึกการหรือเช็คการงานทำงานออนไลน์ FALCON24 เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นสูงในการจัดทำรายงาน Timesheet และการบันทึกเวลาทำงาน ของทีมงาน

Read more

ระบบบันทึกการทำงานออนไลน์ ดีกว่า Excel

ระบบ FALCON24 มีความสะดวกและประสิทธิภาพสูงกว่า Excel เนื่องจากถูกออกแบบมาเพื่อบันทึกการทำงานในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นพิเศษ และมีฟังก์ชันที่ช่วยให้การบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Read more

ใครบ้างที่ควรใช้ระบบบันทึกการทำงานออนไลน์

ระบบบันทึกการทำงานออนไลน์เหมาะสำหรับบุคคลหรือองค์กรที่มีความต้องการในการบันทึกและจัดการข้อมูลการทำงานอย่างระเอียดและมีประสิทธิภาพ เหล่านี้รวมถึง:

Read more

ระบบบันทึกการทำงานออนไลน์ มีขั้นตอนอะไรบ้าง

ความสามารถที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถบันทึกและจัดการข้อมูลการทำงานของตนได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ และยังสามารถใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์และการบริหารงานได้อีกด้วย

Read more

โปรโมชั่นกลางปี 2565 #SALE 6.6

ส่วนลด !!! และโปรโมชั่นสุดพิเศษ ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพงาน เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร สำหรับ บริษัท หรือ หน่วยงานองค์กร สนใจตอนนี้ ท่าน จะได้บริการพิเศษดังนี้ ส่วนลด 40 % ถึง 50% จากราคาเดิม (กรณีจ่ายรายปีเดิมเริ่มต้นที่ 36,000

Read more

JobThai วิเคราะห์โควิด-19 กระทบการจ้างงานนักศึกษาจบใหม่

ในแต่ละปีจะมีนักศึกษาจบใหม่เข้ามาในตลาดแรงงาน ซึ่งในปีนี้นักศึกษาจบใหม่ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและผลกระทบจากโควิด-19 โดยในจ๊อบไทยมีบัญชีผู้ใช้งานที่เป็นนักศึกษาจบใหม่ 178,399 คน คิดเป็น 17.14% ของจำนวนผู้สมัครงานทั้งหมดในแพลตฟอร์ม ซึ่งมีข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้ สายงานที่เปิดรับนักศึกษาจบใหม่มากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ 1.งานขาย 35,031 อัตรา 2.งานช่างเทคนิค/อิเล็กทรอนิกส์ 14,074 อัตรา

Read more

ค่าแรงงาน (Labor) หมายถึง ??

ค่าแรงงาน หมายถึง ค่าจ้างหรือผลตอบแทนที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างหรือคนงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า โดยปกติแล้วค่าแรงงานจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ค่าแรงงานทางตรง (Direct labor) และค่าแรงงานทางอ้อม (Indirect labor) 1) ค่าแรงงานทางตรง (Direct labor) หมายถึง ค่าแรงงานต่าง ๆ

Read more

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน

การแยกประเภทต้นทุน ความหมายของต้นทุนมีหลายชนิดซึ่งจะแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ ในกระบวนการวางแผนและตัดสินใจ การเลือกใช้ต้นทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด การนำต้นทุนไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ก็อาจทำให้การตัดสินใจผิดพลาดได้ ต้นทุนสามารถจำแนกได้ในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ การจำแนกต้นทุนตามลักษณะส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ การจำแนกต้นทุนตามความสำคัญและลักษณะของต้นทุนการผลิต การจำแนกต้นทุนตามความสัมพันธ์กับระดับของกิจกรรม การจำแนกต้นทุนตามความสัมพันธ์กับหน่วยต้นทุน การจำแนกต้นทุนตามหน้าที่งานในสายการผลิต การจำแนกต้นทุนตามหน้าที่งานในกิจการ การจำแนกต้นทุนตามความสัมพันธ์กับเวลา การจำแนกต้นทุนตามลักษณะของความรับผิดชอบ การจำแนกต้นทุนตามลักษณะของการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อตัดสินใจ การบัญชีต้นทุน : โดยอาจารย์อนุรักษ์

Read more

ผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 , มาตรา 39 และมาตรา 40 จะได้รับ “เงินเยียวยาโควิด” เมื่อไหร่ อย่างไร

คำตอบ จาก นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความชัดเจนมากขึ้นตามลำดับ ดังนี้ จ่ายเงินเยียวยา มาตรา 33 ลูกจ้าง มาตรา 33 ในพื้นที่ จังหวัดสีแดงเข้ม 10 จังหวัดแรก ใน 9 กิจการ

Read more