ArticleMarketing

เรียนรู้กลไกธุรกิจของคุณง่ายๆ ด้วย Business Model Canvas

Business Model Canvas หรือ แผนผังโมเดลธุรกิจ หรือ แบบจำลองธรุกิจ เปรียบเสมือนผืนผ้าใบที่ช่วยให้คุณร่างภาพรวมของธุรกิจได้ครบทุกมิติ เครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ นักกลยุทธ์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าใจ วิเคราะห์ โครงสร้าง และพัฒนาธุรกิจ their business โดยคำนึงถึงภาพรวมทั้งหมดอยู่เสมอ

โมเดลนี้ถูกคิดค้นโดย Alexander Osterwalder นักธุรกิจชาวสวิส ผู้ร่วมก่อตั้ง Strategyzer Business Model Canvas นำเสนอภาพกราฟิกที่ประกอบไปด้วย 9 องค์ประกอบหลัก เปรียบเสมือนรากฐานสำคัญที่ขับเคลื่อนความสำเร็จของธุรกิจ

องค์ประกอบทั้ง 9 ของ Business Model Canvas ประกอบไปด้วย:

 1. กลุ่มลูกค้า (Customer Segments): ระบุกลุ่มเป้าหมายหลักของธุรกิจ
 2. ข้อเสนอคุณค่า (Value Propositions): สิ่งที่ธุรกิจนำเสนอเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 3. ช่องทาง (Channels): วิธีการที่ธุรกิจใช้ในการเข้าถึงและติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
 4. ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships): รูปแบบการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
 5. แหล่งรายได้ (Revenue Streams): วิธีการที่ธุรกิจสร้างรายได้
 6. ทรัพยากรหลัก (Key Resources): ทรัพยากรที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ
 7. กิจกรรมหลัก (Key Activities): กิจกรรมสำคัญที่ขับเคลื่อนธุรกิจ
 8. พันธมิตรหลัก (Key Partners): การร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ
 9. โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure): ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจ

ตัวอย่าง:

ลองนึกภาพธุรกิจร้านขายกาแฟออนไลน์

กลุ่มลูกค้า: กลุ่มเป้าหมายหลักคือคนวัยทำงานที่ชื่นชอบกาแฟพิเศษ

ข้อเสนอคุณค่า: กาแฟพิเศษคั่วสดใหม่ เมล็ดกาแฟจากแหล่งปลูกชั้นดี

ช่องทาง: เว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ โซเชียลมีเดีย

ความสัมพันธ์กับลูกค้า: บริการลูกค้าด้วยความใส่ใจ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกาแฟ

แหล่งรายได้: ขายเมล็ดกาแฟ อุปกรณ์ชงกาแฟ

ทรัพยากรหลัก: เมล็ดกาแฟ เครื่องบดกาแฟ เครื่องชงกาแฟ

กิจกรรมหลัก: คั่วกาแฟ จัดส่งสินค้า

พันธมิตรหลัก: บริษัทขนส่ง

โครงสร้างต้นทุน: ค่าวัตถุดิบ ค่าเช่าพื้นที่ ค่าจ้างพนักงาน

ข้อดีของ Business Model Canvas:

 • เข้าใจภาพรวมของธุรกิจได้อย่างครบถ้วน
 • วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน
 • พัฒนาธุรกิจ
 • สื่อสารกลยุทธ์
 • ทดสอบและปรับปรุง

FAQ:

1. ใครสามารถใช้ Business Model Canvas ได้บ้าง?

ตอบ: ทุกคนสามารถใช้ Business Model Canvas ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ประกอบการ

2. Business Model Canvas เหมาะสำหรับธุรกิจประเภทไหน?

ตอบ: Business Model Canvas เหมาะสำหรับธุรกิจทุกประเภท

3. Business Model Canvas แตกต่างจากแผนธุรกิจแบบดั้งเดิมอย่างไร?

ตอบ: Business Model Canvas เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เข้าใจภาพรวมของธุรกิจได้ง่ายกว่าแผนธุรกิจแบบดั้งเดิม

4. หาเทมเพลต Business Model Canvas ได้ที่ไหน?

ตอบ: เทมเพลต Business Model Canvas หาได้ฟรีบนเว็บไซต์ Strategyzer

การใช้ Business Model Canvas มีประโยชน์มากมาย ดังนี้:

 • เข้าใจภาพรวมของธุรกิจ: ช่วยให้มองเห็นภาพรวมของธุรกิจได้อย่างครบถ้วน
 • วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน: ช่วยให้ระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจ
 • พัฒนาธุรกิจ: ช่วยในการคิดกลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาธุรกิจ
 • สื่อสารกลยุทธ์: ช่วยอธิบายกลยุทธ์ธุรกิจให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทดสอบและปรับปรุง: ช่วยให้ทดสอบและปรับปรุงโมเดลธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

Business Model Canvas เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน เครื่องมือนี้ช่วยให้เข้าใจกลไกธุรกิจ วิเคราะห์ โครงสร้าง และพัฒนาธุรกิจ นำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

บทความนี้แปลและเรียบเรียงจากบทความภาษาอังกฤษ https://www.thepowermba.com/en/blog/business-model-canvas