ArticleSEO

SEO คืออะไร ศัพท์อะไรที่ต้องรู้ SEO(Google E-E-A-T)

SEO หรือ Search Engine Optimization (Google ) คือ กระบวนการทำให้เว็บไซต์ของคุณได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในตำแหน่งที่ดีบนผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Google ซึ่งจะทำให้เว็บไซต์ของคุณมีคนเข้าชมมากขึ้น

การทำ SEO นั้นมีหลายองค์ประกอบที่ต้องพิจารณา ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นสองส่วนหลักๆ คือ

 • On-page SEO คือ การปรับแต่งเว็บไซต์ให้ตรงตามเกณฑ์ของเครื่องมือค้นหา โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น โครงสร้างของเว็บไซต์ เนื้อหา ลิงก์ภายในและภายนอก เป็นต้น
 • Off-page SEO คือ การสร้างปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่ออันดับของเว็บไซต์ เช่น การได้รับลิงก์จากเว็บไซต์อื่นๆ การมีส่วนร่วมบนโซเชียลมีเดีย เป็นต้น

คำศัพท์ที่ต้องรู้ก่อนทำ SEO เป็นโครงสร้าง ตามมาตรฐาน Google E-E-A-T

การทำ SEO ตามมาตรฐาน Google E-E-A-T นั้น จำเป็นต้องเข้าใจคำศัพท์พื้นฐานบางคำก่อน ซึ่งคำศัพท์เหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับปัจจัยทั้ง On-page SEO และ Off-page SEO ดังนี้

 • Expertise (E) เว็บไซต์ของคุณควรเป็นแหล่งข้อมูลที่มีความเชี่ยวชาญและเชื่อถือได้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น เนื้อหาที่ถูกต้อง ทันสมัย และได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ
 • Expertise (E) เว็บไซต์ของคุณควรได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น การได้รับลิงก์จากเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือ การมีส่วนร่วมบนโซเชียลมีเดีย เป็นต้น
 • Authoritativeness (A) เว็บไซต์ของคุณควรเป็นผู้นำในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณการเข้าชม ระยะเวลาที่เว็บไซต์เปิดให้บริการ เป็นต้น
 • Trustworthiness (T) สร้างความน่าเชื่อถือด้วยความโปร่งใสของข้อมูลและเว็บไซต์ของคุณ อาจจะเริ่มจากการระบุที่อยู่บริษัท ช่องทางการติดต่อ ลงบทความด้วยความสม่ำเสมอ และที่สำคัญเลยคือการทำ SEO ตามหลักที่ถูกต้องที่ Google ได้แนะนำ (SEO สายขาว) ห้ามทำ SEO สายดำ โดยเด็ดขาด!
SEO หรือ Search Engine Optimization (Google )
SEO หรือ Search Engine Optimization (Google )

การทำ SEO เป็นโครงสร้าง ตามมาตรฐาน Google E-E-A-T

การทำ SEO เป็นโครงสร้าง ตามมาตรฐาน Google E-E-A-T นั้น สามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

 1. วิเคราะห์เว็บไซต์ เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์เว็บไซต์ของคุณในปัจจุบันว่ามีข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนในด้าน SEO ใดบ้าง โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น โครงสร้างของเว็บไซต์ เนื้อหา ลิงก์ภายในและภายนอก เป็นต้น
 2. วางแผน SEO กำหนดเป้าหมาย SEO ของคุณ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น กลุ่มเป้าหมาย ประเภทธุรกิจ เป็นต้น จากนั้นจึงจัดทำแผน SEO เพื่อกำหนดแนวทางในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตรงตามเป้าหมาย
 3. ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ตามแผน SEO โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น การเพิ่มเนื้อหาใหม่ การปรับโครงสร้างเว็บไซต์ เป็นต้น
 4. ติดตามผลและประเมินผล ทำการติดตามผลและประเมินผล SEO อย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินการ SEO ของคุณได้ผลหรือไม่ และหากได้ผลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ก็สามารถทำการปรับปรุงแก้ไขได้

การทำ SEO เป็นโครงสร้าง ตามมาตรฐาน Google E-E-A-T นั้น จะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในตำแหน่งที่ดีบนผลการค้นหาของ Google ซึ่งจะทำให้เว็บไซต์ของคุณมีคนเข้าชมมากขึ้น และส่งผลดีต่อธุรกิจของคุณในระยะยาว

ตัวอย่างคำศัพท์ SEO อื่นๆ

นอกจากคำศัพท์พื้นฐานที่กล่าวมาแล้ว ยังมีคำศัพท์ SEO อื่นๆ อีกมากมายที่ควรรู้ เช่น

 1. Keyword (คำค้นหา) คือ คำหรือวลีที่ผู้ใช้งานใช้ในการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
 2. Title tag คือ ข้อความที่แสดงในผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา
 3. Meta description คือ ข้อความสั้นๆ ที่อธิบายเนื้อหาของหน้าเว็บ
 4. Heading tag คือ ข้อความที่ใช้ในการแบ่งหัวข้อของหน้าเว็บ
 5. Internal link คือ ลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บภายในเว็บไซต์เดียวกัน
 6. External link คือ ลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บภายนอก
 7. Backlink คือ ลิงก์จากเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของคุณ
 8. Domain authority (DA) คือ คะแนนความน่าเชื่อถือของโดเมน
 9. Page authority (PA) คือ คะแนนความน่าเชื่อถือของหน้าเว็บ

หากคุณต้องการทำ SEO ให้กับเว็บไซต์ของคุณ สิ่งสำคัญคือต้องศึกษาและทำความเข้าใจคำศัพท์ SEO ต่างๆ ให้ดี เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการ SEO ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ

บทความนี้อ้างอิงข้อมูลมาจากแหล่งต่างๆ ดังนี้

นอกจากนี้ บทความนี้ยังใช้ความรู้และประสบการณ์ของฉันในการทำ SEO มาประกอบการเขียนอีกด้วย

สนใจลองทำ seo เข้าดูที่ อยากติดอันดัน Google เพิ่ม DR DA 50+ เว็บไซต์ของคุณ (wisdomfirm.com)