ArticleSEO

ค่า UR และ DR ของ Ahrefs คืออะไร

UR และ DR ของ Ahrefs : บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับค่า UR (URL Rating) และ DR (Domain Rating) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความน่าเชื่อถือของ Backlinks ของเว็บไซต์ ส่งผลต่ออันดับการค้นหาใน Google และวิธีการปรับปรุงค่าเหล่านี้เพื่อ SEOที่ดีขึ้น

ค่า UR และ DR ของ Ahrefs คืออะไร?

 • URL Rating (UR): แสดงความแข็งแกร่งของโปรไฟล์ Backlinks ของหน้าเว็บเพจเฉพาะ โดยใช้สเกล 0-100 คะแนนยิ่งสูง แสดงว่ามี Backlinks คุณภาพสูงยิ่งขึ้น UR มีความสัมพันธ์กับอันดับการค้นหาใน Google หน้าเว็บที่มี UR สูงมักจะติดอันดับต้นๆ ในผลการค้นหา
 • Domain Rating (DR): แสดงความแข็งแกร่งของโปรไฟล์ Backlinks ของเว็บไซต์ทั้งหมด ใช้สเกล 0-100 คะแนน DR สูง แสดงว่าเว็บไซต์มีลิงก์จากเว็บไซต์คุณภาพสูงจำนวนมาก

UR ย่อมาจาก URL Rating เป็นค่าที่ใช้วัดคุณภาพของหน้าเว็บไซต์หรือ URL ในมุมมองของการค้นหา (SEO) โดยใช้เครื่องมือวัดคุณภาพเว็บไซต์ เช่น Ahrefs, Moz หรือ Majestic เป็นต้น ค่า UR จะมีความเกี่ยวข้องกับจำนวนและคุณภาพของลิงค์ที่ชี้ไปยัง URL นั้น ๆ

ลิงค์ที่มีคุณภาพสูง หมายถึง ลิงค์ที่มาจากเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือสูง มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ URL ของเรา และมีจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์จำนวนมาก ลิงค์เหล่านี้จะช่วยเพิ่มค่า UR ของหน้าเว็บไซต์ได้

ค่า UR มีความสำคัญ ดังนี้

 • ช่วยให้เรารู้ว่าหน้าเว็บไซต์ของเรามีความสำคัญในมุมมองของคำค้นหาไหม
 • ช่วยให้เราสามารถเปรียบเทียบหน้าเว็บไซต์ของเรา กับหน้าเว็บไซต์ของคู่แข่ง
 • ช่วยให้เราสามารถปรับปรุงคุณภาพของเนื้อหาและลิงค์ที่ชี้ไปยังหน้าเว็บไซต์ได้

DR ย่อมาจาก Domain Rating เป็นค่าที่ใช้วัดความสำคัญหรือความเข้มของโดเมนของเว็บไซต์ โดยใช้เครื่องมือ SEO อย่าง Ahrefs ค่า DR จะมีค่าตั้งแต่ 0-100

ค่า DR ที่สูง แสดงให้เห็นถึง

 • โดเมนของเว็บไซต์มีความเข้มข้น
 • มีการเชื่อมโยงภายนอกที่มีคุณภาพสูงมายังเว็บไซต์
 • มีโอกาสได้รับผลการค้นหาที่ดีขึ้นในเครื่องมือการค้นหา

UR และ DR ของ Ahrefs เป็นสองตัวชี้วัดสำคัญสำหรับ SEO ที่ช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์เว็บไซต์ และจัดการกับการติดอันดับในการค้นหาของเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Tips

 • พยายามสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพสูงและเกี่ยวข้องกับคำค้นหา
 • แลกเปลี่ยนลิงค์กับเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือ
 • โปรโมทเว็บไซต์ของคุณผ่านช่องทางต่างๆ

การติดตามค่า UR และ DR ของเว็บไซต์ เป็นสิ่งที่ควรทำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เราสามารถทราบถึงประสิทธิภาพของ SEO และปรับปรุงกลยุทธ์ SEO ของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

UR และ DR ของ Ahrefs

วิธีเพิ่มค่า DR ของ Ahrefs

 • สร้าง Backlinks แบบ dofollow จากเว็บไซต์ที่มี DR สูง
 • สร้างคอนเทนต์ที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ดึงดูดให้เว็บไซต์อื่นลิงก์มา
 • ใช้กลยุทธ์ broken link building ติดต่อเจ้าของเว็บไซต์ที่มีลิงก์เสียให้ลิงก์มาที่เว็บไซต์ของคุณแทน
 • วิเคราะห์ Backlinks ของคู่แข่งและพยายามสร้าง Backlinks จากแหล่งเดียวกัน

วิธีเพิ่มค่า UR ของ Ahrefs

 • เน้นการสร้าง Backlinks คุณภาพไปยังหน้าเว็บที่ต้องการเพิ่มอันดับ
 • สร้างคอนเทนต์ภายในเว็บไซต์เชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บที่ต้องการ
 • อัปเดตคอนเทนต์อย่างสม่ำเสมอ
 • มีส่วนร่วมในฟอรัมและชุมชนออนไลน์

เคล็ดลับเพิ่มเติม:

 • ก่อนสร้าง Backlinks ควรตรวจสอบ UR ของหน้าเว็บที่ต้องการลิงก์ ไม่ใช่แค่ DR ของเว็บไซต์
 • ใช้เครื่องมือ Ahrefs SEO Toolbar ช่วยวิเคราะห์ Backlinks และค้นหาหัวข้อที่ดึงดูดลิงก์

อ้างอิงจากเว็บไซด์
https://www.hybridtraffic.net/single-post/how-to-increase-ahrefs-ur-and-dr-metrics