ArticleTimeSheet

เบื่อมั้ยตั้งใจทำงาน นายไม่เห็นคุณค่า Timesheetช่วยได้

Timesheetช่วยได้ :: เชื่อว่าพนักงานออฟฟิศหลายคนคงเคยประสบปัญหานี้มาก่อน ตั้งใจทำงานเต็มที่ แต่นายไม่เห็นคุ้นค่า ไม่รู้ว่าเราทำอะไรบ้าง KPI ก็ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สุดท้ายก็โดนว่าทำงานไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งที่ความจริงแล้วเราทำงานหนักอยู่

ปัญหานี้อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น นายไม่มีเวลาติดตามงานของลูกน้อง นายไม่เข้าใจงานของลูกน้อง หรือลูกน้องเองก็ไม่ได้บันทึกการทำงานอย่างเป็นระบบ

ระบบบันทึกการทำงานออนไลน์ timesheet เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะช่วยให้ปัญหานี้หมดไป เพราะระบบนี้จะช่วยให้นายสามารถติดตามงานของลูกน้องได้อย่างง่ายดาย มองเห็นว่าลูกน้องทำอะไรบ้าง ใช้เวลาในการทำงานเท่าไหร่ KPI เป็นอย่างไร

ระบบบันทึกการทำงานออนไลน์ timesheet มีให้เลือกหลายแบบ แต่ละแบบก็มีจุดเด่นและข้อด้อยที่แตกต่างกัน การเลือกระบบจึงควรพิจารณาจากความต้องการใช้งานขององค์กรเป็นหลัก

สำหรับองค์กรขนาดเล็ก อาจเลือกระบบบันทึกการทำงานออนไลน์ timesheet แบบฟรีหรือแบบใช้งานง่าย ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และใช้งานได้ง่าย

สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ อาจเลือกระบบบันทึกการทำงานออนไลน์ timesheet แบบมีฟังก์ชันการทำงานครบครัน ช่วยให้ติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากระบบบันทึกการทำงานออนไลน์ timesheet แล้ว พนักงานออฟฟิศยังสามารถใช้วิธีอื่น ๆ เพื่อช่วยในการติดตามผลงานของตัวเอง เช่น นัดประชุมกับนายเพื่อรายงานความคืบหน้าของงาน พูดคุยกับเพื่อนร่วมงานเพื่อขอความช่วยเหลือ หรือสร้างระบบติดตามงานของตัวเอง เป็นต้น

การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งสำคัญคือต้องสื่อสารกับนายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นายเข้าใจงานของเรา และสามารถให้ความช่วยเหลือเราได้อย่างเต็มที่

Timesheetช่วยได้ ระบบการบันทึกการทำงานออนไลน์ Timesheet Management (AI)
ระบบการบันทึกการทำงานออนไลน์ Timesheet Management (AI)

เหตุผลที่พนักงาน ลูกน้อง ควรใช้ระบบบันทึกการทำงานออนไลน์ timesheet / ปฏิบัติงานออนไลน์ (Timesheetช่วยได้)

ในยุคปัจจุบันที่การทำงานแบบออฟฟิศเริ่มเปลี่ยนไปเป็นการทำงานแบบออนไลน์มากขึ้น พนักงาน ลูกน้องจึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่ช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดก็คือ ระบบบันทึกการทำงานออนไลน์ timesheet

ระบบบันทึกการทำงานออนไลน์ timesheet มีประโยชน์มากมายสำหรับพนักงาน ลูกน้อง ดังนี้

 • ช่วยติดตามผลงานของตัวเอง ระบบบันทึกการทำงานออนไลน์ timesheet ช่วยให้พนักงาน ลูกน้องสามารถติดตามผลงานของตัวเองได้อย่างเป็นระบบ มองเห็นว่าตัวเองทำอะไรบ้าง ใช้เวลาในการทำงานเท่าไหร่ KPI เป็นอย่างไร ช่วยให้สามารถประเมินตัวเองได้อย่างถูกต้อง และสามารถพัฒนางานของตัวเองให้ดีขึ้นได้
 • ช่วยป้องกันไม่ให้งานตกหล่น ระบบบันทึกการทำงานออนไลน์ timesheet ช่วยให้พนักงาน ลูกน้องสามารถบันทึกการทำงานได้อย่างครบถ้วน ช่วยให้งานไม่ตกหล่น และสามารถติดตามความคืบหน้าของงานได้ง่ายขึ้น
 • ช่วยป้องกันไม่ให้คนแย่งงาน ระบบบันทึกการทำงานออนไลน์ timesheet ช่วยให้พนักงาน ลูกน้องสามารถบันทึกเวลาในการทำงานได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้สามารถพิสูจน์ได้ว่าทำงานจริง และป้องกันไม่ให้คนแย่งงาน
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ระบบบันทึกการทำงานออนไลน์ timesheet ช่วยให้พนักงาน ลูกน้องสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดเวลาในการทำงานที่ไม่จำเป็น และช่วยให้สามารถโฟกัสกับงานสำคัญได้มากขึ้น

เหตุผลข้างต้นแล้ว ระบบบันทึกการทำงานออนไลน์ timesheet ยังสามารถช่วยพนักงาน ลูกน้องในเรื่องอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น

 • ช่วยวางแผนการทำงาน
 • ช่วยจัดลำดับความสำคัญของงาน
 • ช่วยบริหารเวลาในการทำงาน
 • ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงาน

ดังนั้น พนักงาน ลูกน้องจึงควรใช้ระบบบันทึกการทำงานออนไลน์ timesheet เพื่อช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยให้สามารถพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้

ข้อแนะนำในการเลือกใช้ระบบบันทึกการทำงานออนไลน์ timesheet

การเลือกระบบบันทึกการทำงานออนไลน์ timesheet นั้น พนักงาน ลูกน้องควรพิจารณาจากความต้องการใช้งานเป็นหลัก เช่น

 • องค์กรมีขนาดเล็กหรือใหญ่
 • ต้องการฟังก์ชันการทำงานแบบใดบ้าง
 • มีงบประมาณเท่าใด

เจ้านายไม่เห็นคุณค่าของงานนั้น สามารถทำได้จากระบบบันทึกการทำงานออนไลน์ timesheet ดังนี้

 • บันทึกเวลาในการทำงานอย่างละเอียด พนักงานควรบันทึกเวลาในการทำงานอย่างละเอียด โดยระบุชื่องาน ระยะเวลาที่ใช้ในการทำงาน รายละเอียดของงานที่ทำ และผลลัพธ์ที่ได้ เพื่อให้สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นคนทำงานจริง
 • บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พนักงานควรบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น อีเมล เอกสาร ไฟล์งาน ฯลฯ เพื่อให้สามารถอ้างอิงได้ในกรณีที่เกิดปัญหา
 • บันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน พนักงานควรบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน โดยเก็บสำเนาไฟล์งาน อีเมล เอกสาร ฯลฯ ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอื่น ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย

นอกจากนี้ พนักงานยังสามารถใช้ระบบบันทึกการทำงานออนไลน์ timesheet เพื่อติดตามความคืบหน้าของงาน และแจ้งให้เจ้านายทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าของงาน เพื่อให้เจ้านายได้เห็นถึงความพยายามในการทำงาน

ในกรณีที่เพื่อนแกล้งเอางานไปเสนอแทน และเจ้านายไม่เห็นคุณค่าของงาน พนักงานสามารถดำเนินการดังนี้

 • พูดคุยกับเจ้านายอย่างสุภาพ พนักงานควรพูดคุยกับเจ้านายอย่างสุภาพ เพื่ออธิบายว่าตนเป็นคนทำงานจริง และสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นคนทำงานจริง
 • แสดงหลักฐานให้เจ้านายดู พนักงานควรแสดงหลักฐานให้เจ้านายดู เช่น ไฟล์งาน อีเมล เอกสาร ฯลฯ เพื่อให้เจ้านายเห็นถึงความพยายามในการทำงาน
 • ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน พนักงานสามารถขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานที่ไว้ใจได้ เพื่อให้เพื่อนร่วมงานช่วยเป็นพยานยืนยัน

ในกรณีที่เจ้านายไม่เข้าใจ หรือยังไม่เชื่อ พนักงานอาจต้องพูดคุยกับเจ้านายอีกครั้ง หรืออาจขอความช่วยเหลือจากหัวหน้างาน หรือฝ่ายบุคคล เพื่อให้ช่วยไกล่เกลี่ยปัญหา

ระบบการบันทึกการทำงานออนไลน์ Timesheet Management (AI)
ระบบการบันทึกการทำงานออนไลน์ Timesheet Management (AI)

ระบบบันทึกการทำงานออนไลน์ timesheet ของเรามีคุณสมบัติเด่นมากมาย ดังนี้

 • ใช้งานง่าย ระบบของเราออกแบบมาให้ใช้งานง่าย พนักงานสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องมีความรู้ด้าน IT มาก่อน
 • มีฟังก์ชันการทำงานครบครัน ระบบของเรามีฟังก์ชันการทำงานครบครัน ช่วยให้พนักงานสามารถบันทึกการทำงานได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
 • ปลอดภัย ระบบของเรามีความปลอดภัยสูง ข้อมูลของพนักงานจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ
 • ราคาประหยัด ระบบของเรามีราคาประหยัด เหมาะสำหรับองค์กรทุกขนาด

สรุป

ระบบบันทึกการทำงานออนไลน์ timesheet ของเราเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับพนักงาน ลูกน้อง ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยให้สามารถพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้

สนใจระบบบันทึกการทำงานออนไลน์ แบบใช้งานง่ายราคาไม่แพง คลิก