worklifebalance

Products

หัวหน้าใช้บันทึกการปฏิบัติงานออนไลน์ให้ลูกน้องไม่เครียด

ระบบบันทึกการทำงานหรือปฏิบัติงานออนไลน์เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับเจ้าของธุรกิจและหัวหน้างานในการบริหารจัดการงานและพนักงาน แต่หากใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลเสียต่อขวัญกำลังใจของพนักงานได้ เจ้าของธุรกิจและหัวหน้างานจึงควรใช้ระบบนี้อย่างรอบคอบและใส่ใจความรู้สึกของพนักงาน เพื่อให้พนักงานไม่รู้สึกกดดันหรือเครียดกับการทำงาน

Read More
ArticleTimeSheet

Timesheet ประโยชน์และการใช้งาน ร่วมกับระบบ Time Tracking ในองค์กร

(Timesheet ร่วมกับระบบ Time Tracking ) Timesheet คือ ระบบบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน ซึ่งจะบันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น เวลาเข้างาน เวลาออกงาน เวลาทำงานล่วงเวลา ประเภทงานที่ทำ เป็นต้น Timesheet มีประโยชน์มากมายสำหรับทั้งองค์กรและพนักงาน เช่น ช่วยในการคำนวณเงินเดือน ช่วยติดตามประสิทธิภาพการทำงาน

Read More