เปิดลงทะเบียน สำหรับผู้ทีสนใจใช้งานระบบ Wisdom Firm management System (ฟรี)

สำหรับผู้ที่สนใจใช้บริการ Wisdom Firm management System โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กด ลงทะเบียนได้ที่นี่ ลงทะเบียนเรียบร้อยจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล พร้อมติดต่อกลับ ท่านสามารถคลิกอ่าน ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ได้

Read more

ทดลองใช้ระบบ Wisdom Firm management System

ทดลองใช้ระบบ Wisdom Firm management System รายละเอียดดังนี้ ระบบTime Sheet -Daily Report -Personal Week View -Personal Month View -Team Timesheet -Timesheet Approval

Read more