fbpx

JobThai วิเคราะห์โควิด-19 กระทบการจ้างงานนักศึกษาจบใหม่

ในแต่ละปีจะมีนักศึกษาจบใหม่เข้ามาในตลาดแรงงาน ซึ่งในปีนี้นักศึกษาจบใหม่ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและผลกระทบจากโควิด-19 โดยในจ๊อบไทยมีบัญชีผู้ใช้งานที่เป็นนักศึกษาจบใหม่ 178,399 คน คิดเป็น 17.14% ของจำนวนผู้สมัครงานทั้งหมดในแพลตฟอร์ม ซึ่งมีข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้ สายงานที่เปิดรับนักศึกษาจบใหม่มากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ 1.งานขาย 35,031 อัตรา 2.งานช่างเทคนิค/อิเล็กทรอนิกส์ 14,074 อัตรา

Read more

งานวิจัยชี้ Work from Home ดีกว่าเข้าทำงานทีออฟฟิต

Work from Home ช่วยให้พนักงานมีอิสระ ลดความเครียด จากการวิจัยของมหาวิทยาลัยซิดนีย์ ได้ทำการศึกษาพนักงานกว่า 47,264 คน พบว่า การทำงานที่บ้านช่วยส่งเสริมความสุขให้กับพนักงานได้มากมายหลายด้าน และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพราะพวกเขาจะมีสมาธิจดจ่อกับการทำงานมากกว่าปกติ ไม่มีสิ่งใดมารบกวน หรือชวนคุยเหมือนกับการเข้าออฟฟิศ หลายคนอาจมองว่า ทำงานที่บ้านไม่มีเจ้านายจู้จี้ สามารถเล่น หรือทำในสิ่งอื่นๆ ได้ตลอดเวลา

Read more

Work from home อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

มี To do list และกำหนด Deadline ที่ชัดเจน ในการ Work from home พนักงานควรทำ To do list สำหรับสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันเพื่อวางแผนและทำให้มั่นใจว่าเราสามารถทำงานได้ครบและเสร็จทันตามกำหนด เป็นการสร้างวินัยในการทำงานและอำนวยความสะดวกให้หัวหน้าและเพื่อนร่วมงานที่ต้องรับงานจากเราไปทำต่อสำหรับในมุมองค์กรหรือผู้บริหารก็ควรให้ความสำคัญกับการกำหนด deadline ที่เหมาะสม เพราะสิ่งนี้จะเป็นตัวช่วยควบคุมประสิทธิภาพและ

Read more