Website Audit

ArticleSEO

เพิ่ม DR/UR Ahrefs SEO: คู่มือฉบับแบบ FMS

DR/UR Ahrefs : UR (URL Rating) และ DR (Domain Rating) เป็นตัวชี้วัด SEO สำคัญที่แสดงถึงประสิทธิภาพเว็บไซต์ของคุณ คะแนนที่สูงขึ้นหมายถึงเว็บไซต์ของคุณมีค่าโดเมนและความน่าเชื่อถือมากขึ้น ซึ่งสามารถนำไปสู่การจัดอันดับการค้นหาที่ดีขึ้น

Read More
ArticleSEO

ค่า UR และ DR ของ Ahrefs คืออะไร

UR และ DR ของ Ahrefs : บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับค่า UR (URL Rating) และ DR (Domain Rating) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความน่าเชื่อถือของ Backlinks ของเว็บไซต์ ส่งผลต่ออันดับการค้นหาใน Google และวิธีการปรับปรุงค่าเหล่านี้เพื่อ

Read More