SEOTools

ArticleSEO

Disavow links คืออะไร ควรทำอย่างไร

Disavow links คือ วิธีการปฏิเสธลิงก์ (Backlinks) ที่ไม่ดีหรือไม่มีคุณภาพ ที่ส่งมายังเว็บไซต์ของเรา เปรียบเสมือนการบอก Google ว่า “เราไม่ต้องการลิงก์เหล่านี้ กรุณามองข้ามไป”

Read More
ArticleSEO

เพิ่ม DR/UR Ahrefs SEO: คู่มือฉบับแบบ FMS

DR/UR Ahrefs : UR (URL Rating) และ DR (Domain Rating) เป็นตัวชี้วัด SEO สำคัญที่แสดงถึงประสิทธิภาพเว็บไซต์ของคุณ คะแนนที่สูงขึ้นหมายถึงเว็บไซต์ของคุณมีค่าโดเมนและความน่าเชื่อถือมากขึ้น ซึ่งสามารถนำไปสู่การจัดอันดับการค้นหาที่ดีขึ้น

Read More
ArticleSEO

ดูคะแนน PA/DA แบบง่ายๆ มาดูวิธีกัน

PA หรือ Page Authority หมายถึง คะแนนความน่าเชื่อถือของหน้าเว็บ DA หรือ Domain Authority หมายถึง คะแนนความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์คะแนน PA/DA นั้น พัฒนาโดย Moz บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO ซึ่งคะแนนเหล่านี้ เป็นตัววัดที่ช่วยบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของเว็บไซต์

Read More