SeniorProjectManager

ArticleManagement

บันได 7 ขั้นของสายงานผู้จัดการโครงการ

ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้โครงการต่างๆ บรรลุเป้าหมายตามแผน บริษัทขนาดใหญ่ มักจะมีผู้จัดการโครงการหลายระดับเพื่อดูแลประสิทธิภาพของทีม

Read More