ProjectManager

ArticleManagement

บันได 7 ขั้นของสายงานผู้จัดการโครงการ

ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้โครงการต่างๆ บรรลุเป้าหมายตามแผน บริษัทขนาดใหญ่ มักจะมีผู้จัดการโครงการหลายระดับเพื่อดูแลประสิทธิภาพของทีม

Read More
ArticleManagement

Project Director vs Project Manager: ความเหมือนที่แตกต่าง

Project Director vs Project Manager:ต่างมีบทบาทสำคัญในความสำเร็จของโครงการ แต่ความรับผิดชอบ ระดับอาวุโส และทักษะที่จำเป็นนั้นมีความแตกต่างกัน บทความนี้อธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง Project Director (PD) และ Project Manager (PM) เพื่อช่วยให้เข้าใจบทบาทของแต่ละตำแหน่งได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Read More
ArticleManagement

Project Manager Job Description: มีอะไรบ้างต้องทำอะไร

Project Manager (PM) หรือ ผู้จัดการโครงการ เปรียบเสมือนหัวเรือใหญ่ที่ขับเคลื่อนให้โครงการต่าง ๆ ประสบความสำเร็จ บทความนี้จะช่วยคุณเข้าใจหน้าที่หลัก ทักษะที่จำเป็น และความรับผิดชอบของ PM แบบง่าย ๆ

Read More