ProjectManagement

ProductsFMS-Timesheet

ทำงานจากที่บ้าน-ออนไลน์ ง่ายด้วยบันทึการทำงาน-จัดการโครงการ

ในยุคปัจจุบัน การทำงานจากที่บ้านหรือการทำงานออนไลน์กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยความสะดวกสบาย ยืดหยุ่น และช่วยให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง แต่การทำงานจากที่บ้านก็อาจมีอุปสรรคบ้าง เช่น การจัดการเวลา การโฟกัสกับงาน และการติดตามความคืบหน้าของงาน

Read More
ArticleManagement

บันได 7 ขั้นของสายงานผู้จัดการโครงการ

ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้โครงการต่างๆ บรรลุเป้าหมายตามแผน บริษัทขนาดใหญ่ มักจะมีผู้จัดการโครงการหลายระดับเพื่อดูแลประสิทธิภาพของทีม

Read More
ArticleManagement

Project Management ทำอะไรบ้าง?เข้าใจใน 5 นาที

Project Management เปรียบเสมือนแม่ทัพคอยควบคุม กำกับดูแล และนำพา “โครงการ” ให้บรรลุเป้าหมาย เปรียบเสมือนการเดินทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรค Project Manager เปรียบเสมือนเข็มทิศคอยนำทางให้ทีมไปสู่จุดหมาย

Read More
ArticleManagement

Project Management Skill ต้องมีสกิลอะไรบ้าง

Project Management หรือ การจัดการโครงการ เป็นศาสตร์ที่สำคัญมากในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือใหญ่ โครงการส่วนตัว หรืองานในองค์กร ล้วนต้องการทักษะการจัดการโครงการที่ดีเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

Read More
TimeSheetArticle

Project Management : เริ่มต้นการจัดการโครงการอย่างมืออาชีพ

การจัดการโครงการ (Project Management) เป็นศาสตร์สำคัญที่ช่วยให้องค์กรและบุคคลบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้มุ่งเป้าไปที่ผู้เริ่มต้นศึกษาด้านการจัดการโครงการ นำเสนอเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ครอบคลุมทั้งแนวคิด ขั้นตอน วิธีการ เครื่องมือ และข้อดีของการจัดการโครงการ

Read More