PM

ArticleManagement

Project Manager Job Description: มีอะไรบ้างต้องทำอะไร

Project Manager (PM) หรือ ผู้จัดการโครงการ เปรียบเสมือนหัวเรือใหญ่ที่ขับเคลื่อนให้โครงการต่าง ๆ ประสบความสำเร็จ บทความนี้จะช่วยคุณเข้าใจหน้าที่หลัก ทักษะที่จำเป็น และความรับผิดชอบของ PM แบบง่าย ๆ

Read More
ArticleManagement

Project Management ทำอะไรบ้าง?เข้าใจใน 5 นาที

Project Management เปรียบเสมือนแม่ทัพคอยควบคุม กำกับดูแล และนำพา “โครงการ” ให้บรรลุเป้าหมาย เปรียบเสมือนการเดินทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรค Project Manager เปรียบเสมือนเข็มทิศคอยนำทางให้ทีมไปสู่จุดหมาย

Read More
ArticleManagement

Project Management Skill ต้องมีสกิลอะไรบ้าง

Project Management หรือ การจัดการโครงการ เป็นศาสตร์ที่สำคัญมากในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือใหญ่ โครงการส่วนตัว หรืองานในองค์กร ล้วนต้องการทักษะการจัดการโครงการที่ดีเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

Read More