Pageauthority

ArticleSEO

ดูคะแนน PA/DA แบบง่ายๆ มาดูวิธีกัน

PA หรือ Page Authority หมายถึง คะแนนความน่าเชื่อถือของหน้าเว็บ DA หรือ Domain Authority หมายถึง คะแนนความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์คะแนน PA/DA นั้น พัฒนาโดย Moz บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO ซึ่งคะแนนเหล่านี้ เป็นตัววัดที่ช่วยบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของเว็บไซต์

Read More
ArticleSEO

SEO คืออะไร ศัพท์อะไรที่ต้องรู้ SEO(Google E-E-A-T)

SEO หรือ Search Engine Optimization (Google ) คือ กระบวนการทำให้เว็บไซต์ของคุณได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในตำแหน่งที่ดีบนผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Google ซึ่งจะทำให้เว็บไซต์ของคุณมีคนเข้าชมมากขึ้น

Read More