IoT

ArticleManagement

Big Data คืออะไร? เข้าใจง่ายใน 5 นาที

Big Data หมายถึง ชุดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนมากจนเครื่องมือจัดการฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมไม่สามารถจัดการได้ โดยข้อมูลเหล่านี้มักมี ปริมาณมหาศาล ความหลากหลาย และ ความเร็ว สูง

Read More
Article

ซอฟต์แวร์ (Software) มีกี่ประเทภอะไรบ้าง?

ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่จับต้องไม่ได้ ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ (Hardware) เปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์ที่สั่งให้ฮาร์ดแวร์ทำงานต่างๆ ตามที่ต้องการ ซอฟต์แวร์มีหลากหลายประเภท แต่ละประเภทมีหน้าที่การทำงานเฉพาะเจาะจง

Read More
News

DIGITAL 2024: สถานการณ์ดิจิทัลไทยปี 2567

สรุปข้อมูลสถานการณ์ดิจิทัลไทยปี 2567 : DIGITAL 2024 ครอบคลุมปริมาณผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต โซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์มยอดนิยม ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ บทบาทภาครัฐ และอนาคตของดิจิทัล

Read More
ArticleWebsite

คำศัพท์ไอทีดิจิทัลภาษาไทย เขียนอย่างไรให้ถูกต้อง

การเขียนบทความหรือคอนเทนต์ที่ดี ไม่ได้จำกัดแค่ความน่าสนใจและเนื้อหาที่มีคุณค่า แต่การใช้คำศัพท์ไอทีให้ถูกต้องก็สำคัญไม่แพ้กัน ยิ่งโดยเฉพาะในยุคดิจิทัลที่มีคำศัพท์ใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย หลายคนอาจคิดว่าการเขียนคำทับศัพท์ไอทีนั้น เขียนอย่างไรก็ได้ แต่เชื่อเถอะว่าการใช้คำศัพท์ที่ถูกต้อง จะช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบทความของคุณ

Read More
Article

Software 2024:แนวโน้มใหม่ของการพัฒนาซอฟต์แวร์ในปี 2567

พัฒนาซอฟต์แวร์ในปี 2567(Software 2024) : โลกของการพัฒนาซอฟต์แวร์ก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปอีกครั้ง บทความนี้ นำเสนอ 5 แนวโน้มสำคัญที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ควรเตรียมพร้อมรับมือ:

Read More