employeeengagement

ProductsFMS-Timesheet

หัวหน้าใช้บันทึกการปฏิบัติงานออนไลน์ให้ลูกน้องไม่เครียด

ระบบบันทึกการทำงานหรือปฏิบัติงานออนไลน์เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับเจ้าของธุรกิจและหัวหน้างานในการบริหารจัดการงานและพนักงาน แต่หากใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลเสียต่อขวัญกำลังใจของพนักงานได้ เจ้าของธุรกิจและหัวหน้างานจึงควรใช้ระบบนี้อย่างรอบคอบและใส่ใจความรู้สึกของพนักงาน เพื่อให้พนักงานไม่รู้สึกกดดันหรือเครียดกับการทำงาน

Read More