DataScience

ArticleManagement

Big Data คืออะไร? เข้าใจง่ายใน 5 นาที

Big Data หมายถึง ชุดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนมากจนเครื่องมือจัดการฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมไม่สามารถจัดการได้ โดยข้อมูลเหล่านี้มักมี ปริมาณมหาศาล ความหลากหลาย และ ความเร็ว สูง

Read More
ArticleWebsite

Software Developer คืออะไร?

Software Developer หรือ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ คือ ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ วางแผน พัฒนา และเขียนโปรแกรมสำหรับซอฟต์แวร์ต่างๆ บนคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

Read More
Article

Software 2024:แนวโน้มใหม่ของการพัฒนาซอฟต์แวร์ในปี 2567

พัฒนาซอฟต์แวร์ในปี 2567(Software 2024) : โลกของการพัฒนาซอฟต์แวร์ก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปอีกครั้ง บทความนี้ นำเสนอ 5 แนวโน้มสำคัญที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ควรเตรียมพร้อมรับมือ:

Read More