CRM

Article

ซอฟต์แวร์ระบบคลาวด์ (Cloud system software) คืออะไร?

ซอฟต์แวร์ระบบคลาวด์ (Cloud system software) หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเอง แต่สามารถเข้าถึงและใช้งานซอฟต์แวร์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้ ตัวอย่างของซอฟต์แวร์ระบบคลาวด์ เช่น

Read More
ArticleMarketing

ความแตกต่าง Customer Engagement กับ Customer Experience

“การมีส่วนร่วมของลูกค้า : Customer Engagement” และ “ประสบการณ์ของลูกค้า : Customer Experience” เป็นสองคำที่มักถูกพูดถึงในแวดวงธุรกิจ แต่หลายคนอาจยังสับสนกับความหมายที่แท้จริง บทความนี้จะช่วยอธิบายความแตกต่างระหว่างสองคำนี้ เพื่อให้คุณเข้าใจและนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

Read More
ArticleMarketing

เข้าใจ Customer Experience(CX):สร้างความประทับใจให้ลูกค้า

Customer Experience หรือ CX หมายถึง ประสบการณ์โดยรวมของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์สินค้าหรือบริการ เริ่มต้นตั้งแต่การรับรู้ แรงจูงใจ การตัดสินใจซื้อ การใช้งาน ไปจนถึงหลังการขาย CX ที่ดีสร้างความพึงพอใจ สร้างความภักดีต่อแบรนด์ กระตุ้นให้ลูกค้าซื้อซ้ำ และบอกต่อคนอื่น

Read More
ArticleManagement

EGC ที่พนักงานหลายคนสร้าง เป็นเครื่องมือประชาสัมพัธ์ แบรนด์

EGC ย่อมาจาก Employee-Generated Content หรือเนื้อหาที่พนักงานสร้างขึ้น หมายถึง เนื้อหาที่พนักงานสร้างขึ้นและแชร์เอง เนื้อหานี้มีความน่าเชื่อถือและสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของพนักงานที่อยู่เบื้องหลังแบรนด์

Read More