C Compiler

Article

ซอฟต์แวร์ระบบคือ System Software ?? ทำไมเราต้องรู้

ซอฟต์แวร์ระบบ: รากฐานเบื้องหลังการทำงานของคอมพิวเตอร์ ในโลกของคอมพิวเตอร์ เปรียบเสมือนตึกสูง ซอฟต์แวร์ระบบก็เปรียบเสมือนรากฐานที่สำคัญ ทำหน้าที่จัดการและควบคุมการทำงานพื้นฐานต่างๆ ของฮาร์ดแวร์ ช่วยให้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่เราใช้งานอยู่ทุกวันสามารถทำงานได้อย่างราบรื่น เปรียบเสมือนอิฐแต่ละก้อนที่ประกอบกันเป็นโครงสร้างที่มั่นคงให้กับตึก

Read More