art

ArticleMarketingWebsite

Mood Board คืออะไร ทำไมนักออกแบบจึงควรรู้?

Mood Board เปรียบเสมือนเข็มทิศนำทางความคิด ให้เหล่านักออกแบบและครีเอทีฟสามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ แรงบันดาลใจ และอารมณ์ของงานออกแบบให้เป็นรูปธรรม ช่วยให้ลูกค้าเข้าใจภาพรวมและแนวทางการออกแบบได้ตรงกัน

Read More