AhrefsDR

ArticleSEO

ค่าคะแนน DR ของ Ahrefs หมายถึง?? ทำไมคนถึงนิยม?

DR หรือ Domain Rating หมายถึง คะแนนที่ Ahrefs เป็นเครื่องมือ SEO อันดับต้นๆ ของโลก มอบให้กับเว็บไซต์ โดยวัดจาก จำนวนและคุณภาพของ Backlinks ที่เว็บไซต์นั้นได้รับ คะแนน DR อยู่ในช่วง 0-100

Read More