2567

News

ขึ้นเงินเดือนครู เริ่ม 1 พ.ค. 2567: เข้าใจง่าย ครบทุกแง่มุม

ครูทั้งเก่าและใหม่เตรียมรับข่าวดี! เงินเดือนจะปรับขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป บทความนี้เราสรุปข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเงินเดือนครูใหม่อย่างละเอียด พร้อมทั้งเปรียบเทียบเงินเดือนเก่าและใหม่เพื่อให้เข้าใจง่าย

Read More