ใบเสนอราคาบริการ

ArticleManagement

ใบเสนอราคาคืออะไร? อธิบายง่ายๆ เข้าใจใน 5 นาที

ใบเสนอราคาคืออะไร ใบเสนอราคา เปรียบเสมือน “สัญญาใจ” ระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ เป็นเอกสารที่ระบุรายละเอียดของสินค้าหรือบริการ เงื่อนไข และราคา ให้ลูกค้าพิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อ เปรียบเสมือน “ตัวแทน” ของธุรกิจที่แสดงถึงความน่าเชื่อถือ

Read More