โครงการ

ManagementArticle

Proposal คืออะไร? เข้าใจง่ายใน 3 นาที

Proposal หรือ ข้อเสนอ เปรียบเสมือนเอกสารที่ใช้โน้มน้าวใจผู้อ่านให้เห็นด้วยกับแนวคิด โครงการ หรือธุรกิจของคุณ โดยนำเสนอข้อมูลสำคัญ รายละเอียด และเหตุผลสนับสนุน เพื่อขอความเห็นชอบ การสนับสนุน หรือการอนุมัติ

Read More
News

7 กลยุทธ์สู่ความสำเร็จบริหารโครงการ: เคล็ดลับฉบับมืออาชีพ

ความสำเร็จของโครงการไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่ต้องอาศัยกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ บทความนี้ นำเสนอ 7 กลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการบรรลุเป้าหมายของโครงการ พร้อมตัวอย่างประกอบเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน

Read More
News

บทบาทและหน้าที่หลัก Website Project Manager

ผู้จัดการโครงการเว็บไซต์ Website Project Manager คือบุคคลที่รับผิดชอบในการวางแผน ดำเนินการ และควบคุมโครงการเว็บไซต์ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด บทบาทนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้จัดการโครงการเว็บไซต์มีหน้าที่ในการทำให้แน่ใจว่าโครงการจะสำเร็จตามกำหนดเวลา งบประมาณ และข้อกำหนด

Read More
ProductsFMS-Timesheet

Timesheet และ Project Management บริหารจัดการอย่างง่ายและดี

Timesheet และ Project Management เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการบริหารงานและโครงการต่าง ๆ ช่วยให้องค์กรสามารถติดตามความคืบหน้าของงาน ประเมินประสิทธิภาพของพนักงาน และควบคุมงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Read More