แอปพลิเคชั่น

ArticleWebsite

DirectAdmin คืออะไร? ทำอะไรได้บ้าง?

DirectAdmin คือระบบควบคุมเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting Control Panel) ยอดนิยมที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการเว็บไซต์และเซิร์ฟเวอร์ได้ง่ายขึ้นผ่านหน้าเว็บ โดยไม่ต้องเขียนโค้ดใดๆ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้ใช้งานทั่วไป

Read More
ManagementArticleTimeSheet

 การบริหารเวลาของผู้บริหาร

เวลา เปรียบเสมือนทรัพยากรล้ำค่าที่มีจำกัด การจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของผู้บริหาร บทความนี้จะช่วยให้เข้าใจถึงหลักการและเทคนิคการบริหารเวลาสำหรับผู้บริหาร

Read More
ArticleMarketingWebsite

การออกแบบ User Interface (UI) คือ อะไร

User Interface หรือ UI หมายถึง การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ เป็นสิ่งที่ผู้ใช้เห็น สัมผัส และโต้ตอบกับซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ การออกแบบ UI ที่ดี จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และประทับใจ

Read More