แรงงาน

News

ค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท สงกรานต์นี้! ครม.ไฟเขียว เริ่ม13 เม.ย.

ข่าวดีรับสงกรานต์! คณะรัฐมนตรี (ครม.) ไฟเขียวปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาทต่อวัน นำร่องใน 10 จังหวัดท่องเที่ยว เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2567 นี้ เป็นต้นไป

Read More
News

ค่าแรงขั้นต่ำ 2567 : อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป อัตราค่าแรงขั้นต่ำ หรือ ค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ได้ประกาศใช้แล้ว โดยปรับขึ้นจากปี 2566 ขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัด (ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ฉบับที่ 12 ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม

Read More
ArticleManagement

ต้นทุนแรงงาน Labor Cost: คู่มือฉบับสำหรับเจ้าของร้านอาหาร

ต้นทุนแรงงาน Labor Cost เปรียบเสมือนหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนธุรกิจร้านอาหาร การเข้าใจองค์ประกอบ วิธีการคำนวณ และกลยุทธ์ในการจัดการต้นทุนเหล่านี้ จะช่วยให้คุณควบคุมค่าใช้จ่าย เพิ่มผลกำไร และนำพาร้านอาหารของคุณไปสู่ความสำเร็จ

Read More
ArticleTimeSheet

Timesheet ประโยชน์และการใช้งาน ร่วมกับระบบ Time Tracking ในองค์กร

(Timesheet ร่วมกับระบบ Time Tracking ) Timesheet คือ ระบบบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน ซึ่งจะบันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น เวลาเข้างาน เวลาออกงาน เวลาทำงานล่วงเวลา ประเภทงานที่ทำ เป็นต้น Timesheet มีประโยชน์มากมายสำหรับทั้งองค์กรและพนักงาน เช่น ช่วยในการคำนวณเงินเดือน ช่วยติดตามประสิทธิภาพการทำงาน

Read More
ArticleTimeSheet

ระบบบันทึกเวลาการทำงานกับเหตุผล 5 ข้อที่องค์กรของคุณควรใช้

ระบบบันทึกเวลาการทำงาน หรือ time-sheet เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับองค์กรทุกขนาด ช่วยให้องค์กรสามารถติดตามชั่วโมงการทำงาน ตรวจสอบประสิทธิภาพของพนักงาน และบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Read More