เซิร์ฟเวอร์DNS

ArticleWebsite

DNS (Domain Name System หรือ Domain Name Server) คืออะไร?

DNS ย่อมาจาก Domain Name System หรือ Domain Name Server เป็นระบบที่ใช้แปลงชื่อโดเมน (domain name) ที่เราคุ้นเคย เช่น Google.com, facebook.com ให้เป็นหมายเลข IP Address (ไอพีแอดเดรส)

Read More