เจ้าหน้าที่ธุรการ

News

ปิด อบรม: พื้นฐานการบริหารธุรกิจสำหรับวิชาชีพสถาปัตยกรรม (รุ่นที่ 1)

พื้นฐานการบริหารธุรกิจสำหรับวิชาชีพสถาปัตยกรรม (รุ่นที่ 1) ชื่อการอบรม(ไทย) พื้นฐานการบริหารธุรกิจสำหรับวิชาชีพสถาปัตยกรรม ชือการอบรม(อังกฤษ) Basic Business Skill for Architects วิทยากรผู้บรรยาย ผศ.ดร.พร วิรุฬห์รักษ์     หลักการ เนื่องด้วยการบริหารองค์กรเป็นเงื่อนไขสำคัญในการประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็น กลุ่มวิชาชีพใด แม้กระทั้งวิชาชีพสถาปนิกเอง

Read More