เงินเยียวยาโควิด

News

ผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 , มาตรา 39 และมาตรา 40 เงินเยียวยาโควิด

คำตอบ จาก นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (ผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 , มาตรา 39 และมาตรา 40) มีความชัดเจนมากขึ้นตามลำดับ ดังนี้ จ่ายเงินเยียวยา มาตรา 33 (ผู้ประกันตน) **อัพเดท(3

Read More