เงินเดือน

News

อัปเดต เงินเดือนข้าราชการ 2567 ปรับเงินเดือน มีผล 1 พ.ค. 67

ครม. อนุมัติปรับเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ เริ่มมีผล 1 พฤษภาคม 2567 และ 1 พฤษภาคม 2568 โดยในรอบแรก เงินเดือนจะปรับขึ้น 10% และในรอบสอง เงินเดือนจะปรับขึ้นอีกตามคุณวุฒิและประสบการณ์

Read More
News

ขึ้นเงินเดือนครู เริ่ม 1 พ.ค. 2567: เข้าใจง่าย ครบทุกแง่มุม

ครูทั้งเก่าและใหม่เตรียมรับข่าวดี! เงินเดือนจะปรับขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป บทความนี้เราสรุปข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเงินเดือนครูใหม่อย่างละเอียด พร้อมทั้งเปรียบเทียบเงินเดือนเก่าและใหม่เพื่อให้เข้าใจง่าย

Read More
News

ค่าแรงขั้นต่ำ 2567 : อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป อัตราค่าแรงขั้นต่ำ หรือ ค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ได้ประกาศใช้แล้ว โดยปรับขึ้นจากปี 2566 ขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัด (ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ฉบับที่ 12 ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม

Read More
ArticleManagement

Project Director vs Project Manager: ความเหมือนที่แตกต่าง

Project Director vs Project Manager:ต่างมีบทบาทสำคัญในความสำเร็จของโครงการ แต่ความรับผิดชอบ ระดับอาวุโส และทักษะที่จำเป็นนั้นมีความแตกต่างกัน บทความนี้อธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง Project Director (PD) และ Project Manager (PM) เพื่อช่วยให้เข้าใจบทบาทของแต่ละตำแหน่งได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Read More