เงินเดือนตามอาชีพ

News

เงินเดือนเฉลี่ยในประเทศไทย : Average salary in Thailand

เงินเดือนเฉลี่ยต่อปี : Average salary in Thailand ในประเทศไทยอยู่ที่ 1,160,000 บาท (หรือ 34,342 ดอลลาร์สหรัฐ ตามอัตราแลกเปลี่ยนในสิงหาคม 2021) แต่เงินเดือนเฉลี่ยของประเทศนี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย

Read More