เครื่องมือที่มีประโยชน์

ProductsTimeSheet

กรอก timesheet ง่ายขึ้น ด้วยระบบการบันทึกการทำงานออนไลน์

กรอก timesheet ง่ายขึ้น กับ ระบบการบันทึกการทำงานออนไลน์ (Timesheet Management) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การบันทึกการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถบันทึกการทำงานผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน แทนการบันทึกด้วยกระดาษ ซึ่งช่วยให้การบันทึกการทำงานสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

Read More