เขียนเนื้อหา

ArticleSEO

Duplicate Content คืออะไร? ส่งผลต่อ SEO อันดับตกหรือไม่?

Duplicate Content หมายถึง เนื้อหาบนเว็บไซต์ที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันมาก ปรากฏอยู่บน URL ที่ต่างกัน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หลายกรณี เช่น

Read More
ArticleWebsite

เซลเพจ : Sales Page คืออะไร? มีแล้วยอดขายดี!

เซลเพจ : Sales Page เปรียบเสมือนหน้าร้านออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อ “ขายสินค้าโดยเฉพาะ” ต่างจากเว็บไซต์ทั่วไปที่มีหลายหน้า Sales Page จะนำเสนอข้อมูลสินค้า รีวิว และช่องทางการสั่งซื้อครบจบในหน้าเดียว ช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น เหมาะกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว

Read More