อาชีพอิสระทั่วไป

News

สนใจมีรายได้เสริม กับระบบของเราเข้ามาดู

ทำไมโปรแกรมหรือระบบของเรา ถึงขายได้ (มีรายได้เสริม) ? สามารถประยุกต์ใช้และแนะนำ ได้หลากหลายอาชีพทุกหน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น พนังงานส่งของ,ทนาย,บริษัท,ห้างร้านทั่วไป ,ขายของออนไลน์,ธรุกิจ

Read More
Falcon24ProductsTimeSheet

ระบบบันทึกการหรือเช็คการงานทำงานออนไลน์ FALCON24 คือ??

เมื่อเราพูดถึงระบบบันทึกการหรือเช็คการงานทำงานออนไลน์ FALCON24 เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นสูงในการจัดทำรายงาน Timesheet และการบันทึกเวลาทำงาน ของทีมงาน

Read More