อันดับการค้นหา

ProductsSEO

เพิ่มค่า UR (URL Rating) 40-80(+) ให้เว็บคุณ ภายใน 21-30 วัน

URL Rating (UR) คือ ตัวชี้วัดคะแนนประสิทธิภาพของโปรไฟล์ลิงค์ (Link Profile) สำหรับแต่ละหน้าเว็บไซต์บนเครื่องมือ Ahrefs โดยคะแนนจะมีตั้งแต่ 0-100 ยิ่งคะแนนสูง แสดงว่าโปรไฟล์ลิงค์ของหน้าเว็บนั้นๆ มีความแข็งแกร่ง น่าเชื่อถือ และส่งผลต่ออันดับการค้นหาบนเครื่องมือค้นหา (Search Engine Ranking)

Read More
NewsSEO

เพิ่มค่า Domain Rating (DR) ให้เว็บไซต์ของคุณในปี 2024

เว็บไซต์ของคุณมีค่า Domain Rating หรือ ปัญหากับการมองเห็น รวมถึงความน่าเชื่อถือทางออนไลน์ (DR) หรือไม่? ในยุคดิจิทัลที่การแข่งขันรุนแรง การทำให้เว็บไซต์ของคุณมองเห็นได้ง่ายเป็นเรื่องสำคัญมาก บทความนี้จะแนะนำวิธีการยกระดับ Domain Rating (DR) บนแพลตฟอร์มอย่าง Ahrefs ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์

Read More
ArticleSEO

เพิ่ม DR/UR Ahrefs SEO: คู่มือฉบับแบบ FMS

DR/UR Ahrefs : UR (URL Rating) และ DR (Domain Rating) เป็นตัวชี้วัด SEO สำคัญที่แสดงถึงประสิทธิภาพเว็บไซต์ของคุณ คะแนนที่สูงขึ้นหมายถึงเว็บไซต์ของคุณมีค่าโดเมนและความน่าเชื่อถือมากขึ้น ซึ่งสามารถนำไปสู่การจัดอันดับการค้นหาที่ดีขึ้น

Read More
ArticleSEO

ค่า UR และ DR ของ Ahrefs คืออะไร

UR และ DR ของ Ahrefs : บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับค่า UR (URL Rating) และ DR (Domain Rating) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความน่าเชื่อถือของ Backlinks ของเว็บไซต์ ส่งผลต่ออันดับการค้นหาใน Google และวิธีการปรับปรุงค่าเหล่านี้เพื่อ

Read More
ArticleSEO

ดูคะแนน PA/DA แบบง่ายๆ มาดูวิธีกัน

PA หรือ Page Authority หมายถึง คะแนนความน่าเชื่อถือของหน้าเว็บ DA หรือ Domain Authority หมายถึง คะแนนความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์คะแนน PA/DA นั้น พัฒนาโดย Moz บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO ซึ่งคะแนนเหล่านี้ เป็นตัววัดที่ช่วยบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของเว็บไซต์

Read More