สังคม

News

อัปเดต เงินเดือนข้าราชการ 2567 ปรับเงินเดือน มีผล 1 พ.ค. 67

ครม. อนุมัติปรับเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ เริ่มมีผล 1 พฤษภาคม 2567 และ 1 พฤษภาคม 2568 โดยในรอบแรก เงินเดือนจะปรับขึ้น 10% และในรอบสอง เงินเดือนจะปรับขึ้นอีกตามคุณวุฒิและประสบการณ์

Read More
ArticleMarketing

โซเชียลมีเดีย: เข้าใจสื่อสังคมออนไลน์ กลยุทธ์ และการตลาด

โซเชียลมีเดีย หรือ สื่อสังคมออนไลน์ เปรียบเสมือนโลกเสมือนจริงที่ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกเชื่อมต่อถึงกัน แบ่งปันข้อมูล สื่อสาร และสร้างความสัมพันธ์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook, Instagram, Twitter, LINE, TikTok และ YouTube

Read More