สร้าง

ArticleMarketing

แหล่งที่มาของรายได้ Revenue Streams: กลยุทธ์สร้าง ขยายธุรกิจ

แหล่งที่มาของรายได้ เปรียบเสมือนสายน้ำหล่อเลี้ยงธุรกิจ เปรียบเสมือนเสาหลักที่ค้ำจุนความอยู่รอดและการเติบโต

Read More
ArticleMarketing

คอนเทนต์ (Content) คืออะไร? ทำไมต้องรู้

คอนเทนต์(Content) คือ ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ เสียง หรือสื่ออื่น ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อนำเสนอต่อผู้รับสาร คอนเทนต์มีหลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ รูปแบบ และช่องทางการเผยแพร่

Read More