สร้างการรับรู้

MarketingArticle

การทำ Seeding: กลยุทธ์การตลาดแบบ “หน้าม้า” สู่ความสำเร็จ

Seeding หรือ การทำตลาดแบบหน้าม้า กลายเป็นกลยุทธ์การตลาดยอดนิยมที่ธุรกิจหลายแห่งเลือกใช้ เปรียบเสมือนการหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งการรับรู้และกระแสความนิยมให้กับสินค้า บริการ หรือแบรนด์ของคุณ ผ่านบุคคลที่สามหรือ “หน้าม้า” นั่นเอง

Read More
ArticleMarketing

Marketing Funnel คืออะไร?

Marketing Funnel  คือ ขั้นตอนการวางแผนการตลาด หรือ กรวยทางการตลาด (แปลตรง) เปรียบเสมือนแผนที่นำทางที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณบรรลุเป้าหมายทางการตลาด เปรียบเสมือนขั้นตอนต่าง ๆ ที่ลูกค้าต้องผ่านตั้งแต่เริ่มรู้จักแบรนด์ จนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ

Read More