รูปแบบโฆษณา

ArticleMarketing

Line Ads คืออะไร?

Line Ads คือ โฆษณาบนแพลตฟอร์ม LINE ที่ช่วยให้คุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โฆษณาเหล่านี้จะปรากฏบนหน้าจอแชท ไทม์ไลน์ และ LINE VOOM รูปแบบโฆษณาที่มีให้เลือกใช้งานมีหลากหลาย เช่น ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ

Read More
ArticleMarketing

Google Ads ปี 2567: โฆษณาออนไลน์ 2024

Google Ads :ในยุคดิจิทัล การโฆษณาออนไลน์มีบทบาทสำคัญต่อกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจ Google Ads แพลตฟอร์มโฆษณาออนไลน์ชั้นนำจาก Google ยังพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจและผู้บริโภค

Read More