รวย

ArticleManagement

บัญชีรายรับรายจ่าย: เข้าใจง่าย ทำได้จริง

บัญชีรายรับรายจ่าย เปรียบเสมือนเข็มทิศนำทางการเงิน ช่วยให้เราติดตาม วิเคราะห์ วางแผน และจัดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจบัญชีรายรับรายจ่ายแบบง่ายๆ แยกหัวข้อชัดเจน พร้อมวิธีทำและตัวอย่าง

Read More
ArticleMarketing

เรียนรู้กลไกธุรกิจของคุณง่ายๆ ด้วย Business Model Canvas

Business Model Canvas หรือ แผนผังโมเดลธุรกิจ หรือ แบบจำลองธรุกิจ เปรียบเสมือนผืนผ้าใบที่ช่วยให้คุณร่างภาพรวมของธุรกิจได้ครบทุกมิติ เครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ นักกลยุทธ์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าใจ วิเคราะห์ โครงสร้าง และพัฒนาธุรกิจ their business โดยคำนึงถึงภาพรวมทั้งหมดอยู่เสมอ

Read More