ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ArticleManagementTimeSheet

คนทำบัญชี:ผู้ช่วยดูแลสุขภาพการเงินธุรกิจของคุณ

ใครคือคนทำบัญชี? คนทำบัญชีเปรียบเสมือนหมอที่คอยดูแลสุขภาพการเงินให้กับธุรกิจ หน้าที่หลักคือ บันทึกข้อมูลธุรกรรมทางการเงินต่างๆ วิเคราะห์สถานะการเงิน เตรียมงบการเงิน และรายงานผลประกอบการให้ผู้จัดการหรือเจ้าของทราบ

Read More
ArticleManagement

ใบกำกับภาษี:  เอกสารสำคัญสำหรับธุรกิจและภาครัฐ

ใบกำกับภาษี เปรียบเสมือน “ใบเสร็จ” พิเศษสำหรับธุรกิจที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) บทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจใบกำกับภาษีอย่างถ่องแท้

Read More