ปี2567

News

DIGITAL 2024: สถานการณ์ดิจิทัลไทยปี 2567

สรุปข้อมูลสถานการณ์ดิจิทัลไทยปี 2567 : DIGITAL 2024 ครอบคลุมปริมาณผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต โซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์มยอดนิยม ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ บทบาทภาครัฐ และอนาคตของดิจิทัล

Read More
Article

Software 2024:แนวโน้มใหม่ของการพัฒนาซอฟต์แวร์ในปี 2567

พัฒนาซอฟต์แวร์ในปี 2567(Software 2024) : โลกของการพัฒนาซอฟต์แวร์ก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปอีกครั้ง บทความนี้ นำเสนอ 5 แนวโน้มสำคัญที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ควรเตรียมพร้อมรับมือ:

Read More