ประโยชน์ของtimesheet

ArticleTimeSheet

Timesheet ประโยชน์และการใช้งาน ร่วมกับระบบ Time Tracking ในองค์กร

(Timesheet ร่วมกับระบบ Time Tracking ) Timesheet คือ ระบบบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน ซึ่งจะบันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น เวลาเข้างาน เวลาออกงาน เวลาทำงานล่วงเวลา ประเภทงานที่ทำ เป็นต้น Timesheet มีประโยชน์มากมายสำหรับทั้งองค์กรและพนักงาน เช่น ช่วยในการคำนวณเงินเดือน ช่วยติดตามประสิทธิภาพการทำงาน

Read More
ArticleTimeSheet

Timesheet คืออะไร และใช้แบบออนไลน์ได้ดีแค่ไหน

Timesheet คือ เอกสารที่ใช้บันทึกเวลาทำงานของพนักงานแต่ละคน โดยระบุวันที่ เวลาเริ่มทำงาน เวลาเลิกทำงาน และประเภทของงานที่ทำ โดยทั่วไปแล้ว Timesheet จะถูกใช้เพื่อคำนวณค่าจ้างของพนักงาน ค่าใช้จ่ายของโครงการ หรือเพื่อติดตามความคืบหน้าของงาน

Read More