บันทึกการทำงานออนไลน์

ProductsFMS-Timesheet

9 ข้อดี ระบบการบันทึกการทำงานออนไลน์

ข้อดี :: ระบบการบันทึกการทำงานออนไลน์ (Timesheet Management) เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การบันทึกการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถบันทึกการทำงานผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน แทนการบันทึกด้วยกระดาษ ซึ่งช่วยให้การบันทึกการทำงานสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

Read More
ProductsTimeSheet

กรอก timesheet ง่ายขึ้น ด้วยระบบการบันทึกการทำงานออนไลน์

กรอก timesheet ง่ายขึ้น กับ ระบบการบันทึกการทำงานออนไลน์ (Timesheet Management) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การบันทึกการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถบันทึกการทำงานผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน แทนการบันทึกด้วยกระดาษ ซึ่งช่วยให้การบันทึกการทำงานสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

Read More
News

แนวโน้มของการใช้ AI ในระบบการบันทึกการทำงานออนไลน์

จากรายงานของ Gartner คาดว่าในปี 2568 องค์กรต่างๆ ทั่วโลกจะใช้ AI ใน การทำงานออนไลน์ถึง 70% เพิ่มขึ้นจาก 20% ในปี 2565 แนวโน้มนี้เป็นผลมาจากข้อดีของการใช้ AI ในระบบการบันทึกการทำงานออนไลน์ที่หลากหลาย ดังนี้

Read More