บัตรผลงาน

ProductsvCard

ยกระดับการติดต่อธุรกิจด้วย vCard FMS: นามบัตรดิจิทัลอัจฉริยะ

vCard FMS: นามบัตรดิจิทัลอัจฉริยะ มากกว่าแค่แลกเปลี่ยนข้อมูล vCard FMS นำเสนอนามบัตรดิจิทัล QR Code ที่เหนือกว่านามบัตรแบบเก่า ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือแลกเปลี่ยนข้อมูลติดต่อ

Read More